Syoknya Sambung Huruf Jawi (Kad – Berkotak)

ISBN

978-967-311-001-8

Kod Buku

TBBM 1002

Tarikh Terbit

Jan, 2020

Jumlah Muka Surat

43

Sinopsis

MILIKI KAD INI KERANA:-

• Mengandungi set kad lengkap panduan menulis huruf-huruf Jawi yang dapat membantu mereka yang ingin mempelajari tulisan Jawi dengan mudah dan pantas.

• Penyusunan wajah-wajah huruf berdasarkan posisinya yang berada di awal, tengah atau akhir kata dapat memudahkan kefahaman pengguna bagi menyambung huruf-huruf Jawi.

• Disediakan panduan berserta penerangan lengkap cara penggunaan Kad Syoknya Sambung Huruf Jawi yang betul.

• Set Kad Syoknya Sambung Huruf Jawi boleh digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar untuk meningkatkan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan murid.

• Sesuai digunakan oleh semua peringkat umur sama ada murid sekolah, guru-guru, ibu bapa dan orang awam bagi mempelajari dan mengukuhkan kemahiran menulis tulisan Jawi.