ISBN

978-967-388-347-9

Kod Buku

TBBK 1429

Tarikh Terbit

Jan, 2018

Jumlah Muka Surat

384

Sinopsis

Hadis-hadis Hukum ialah hadis-hadis yang membincangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Hadis-hadis dalam kategori ini telah menjadi perhatian ulama hadis sejak dahulu. Mereka menghimpun, mengira dan mengkaji hadis-hadis tersebut dengan teliti. Perkara ini jelas tercermin dalam pelbagai   ucapan para ulama salaf dan iman mujtahid yang menjadi ikutan umat.

Kelebihan 1

Himpunan hadis-hadis hukum daripada dua buku hadis yang paling sahih iaitu sahih al-Bukhari dan sahih Muslim.

Kelebihan 2

Setiap hadis yang terkandung didalam buku ini menjadi tunjang landasan fiqh bagi mazhab Syafi'i

Kelebihan 3

Sesuai di jadikan imbasan pantas untuk para penuntut ilmu menghafaz dalil-dalil hukum.